Welkom in de ELO-Evolutiepsychologie & Marketing Research

Mensen kiezen voor bepaalde merken om daarmee hun eigen kwaliteiten aan anderen onder aandacht te brengen, te adverteren. Individuele verschillen tussen mensen op tal van (ook andere) gebieden, kunnen in belangrijke mate worden verklaard op basis van dit principe.

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten, zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van dit vakgebied. U bestudeert de evolutiepsychologie

B. U maakt gebruik van werkvormen en toepassingen om evolutiepsychologie te hanteren als basis voor toepassingen als marketing research. U werkt methodisch   

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau. U vervult de specialistische rol van marketeer

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules. 

 

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat te maken! 

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com