2.05 Multidisciplinaire aanpak

Voor het onderzoek waarop het boek is gebaseerd, werd – inherent aan evolutiepsychologie - een groot aantal verschillende disciplines samengebracht. Dit maakt het mogelijk dit boek een brede scope mee te geven, vanaf het ontstaan van de mens tot de individuele verschillen in besluitvorming als oorzaken van ons gedrag. Zo laat het onderzoek zien waarom en hoe het brein een specifiek individueel motivatieprofiel selecteert. De basis van deze selectie bestaat uit de overkoepelende eigenschappen van seksuele selectie, de genen van het individu, de interactie met zijn sociale omgevingsfactoren en het functioneren van het modulaire brein. De combinatie van deze factoren bepaalt al rond het 4de levensjaar de, overigens onbewuste, fundamentele motivatie van het individu. Het individuele motivatieprofiel van het individu stuurt zijn onbewuste sociale strategie aanDeze strategie bepaalt met wie hij een romantische relatie zoekt en wie hij als zijn vrienden, bekenden en (zakelijke ) partners kiest. Daarbij treedt het brein op als sturend psychologisch mechanisme voor het gedrag van het individu in vrijwel alle sociale situaties. Het blijkt dat een belangrijke rol is weggelegd voor de verschillen tussen vrouwen en mannen en hoe het komt dat beide seksen moeite hebben elkaar te begrijpen. Ook het probleem van de achterhaalde manier waarop we met kinderen omgaan, krijgt uitgebreid aandacht. Om deze en vele anderen verschillen tussen illusie en realiteit begrijpelijk te maken, grijpt het boek terug op de ontstaansgeschiedenis van de mens en zijn brein. Hoe de mens zijn bijzondere positie tussen de andere soorten veroverde, wordt mede verklaard door zijn zelfdomesticatie ca. 500.000 jaar geleden. Met dit alles en nog vele andere onderwerpen, legt het boek een stevig fundament onder het begrijpen van individuele verschillen in gedrag bij zowel vrouwen als mannen.

 

Verder met: New science of the mind