2.06 New science of the mind

Vanaf de 80er jaren van de vorige eeuw heeft evolutiepsychologie zich ingespannen een universeel kader op te stellen van de soort-specifieke fysieke en mentale eigenschappen van de mens. Daarbij staan vooral de psychologische, biologische en cognitieve mechanismen, de functies en de modulaire opbouw van het brein centraal. Dat is één van de redenen dat evolutiepsychologie The new science of the mind wordt genoemd. Aan de hand van evolutiepsychologie, zijn de auteurs er in de afgelopen 20 jaar in geslaagd een wetenschappelijk kader voor de individuele verschillen in besluitvorming van de mens te ontwikkelen. Dit kader hebben de auteurs[1] na ruim 20 jaar onderzoek het fundamentele motivatieprofiel gevonden dat het individuele vrouwen- en mannengedrag aanstuurt. 

 

De resultaten van dit onderzoek bieden een verklaring voor de consistentie en stabiliteit van individueel gedrag in een sociale context. Er blijkt sprake te zijn van twaalf verschillende fundamentele motivatieprofielen, waarvan zes vrouwelijke profielen en zes mannelijke profielen. Het sociale brein bevat dan ook een uitvoerige beschrijving en toelichting op de twaalf individuele verschillen en wat dat betekent voor hun besluitvorming. Het boek beschrijft ook de betekenis van deze verschillen in een sociale context. Gewapend met deze kennis, kan de lezer zelf de mogelijkheden ontdekken hoe om te gaan met een ‘oud’ brein in een complexe, moderne wereld.[1] Geïnitieerd door en in samenwerking met Marie-Anne Simons

 

 

Verder met: Altuisme is het nieuwe egoisme