2.08 Individuele verschillen

Individuele verschillen zijn bepalend voor onze partnerkeuze en daarmee essentieel voor natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is een willekeurig proces. Dankzij de erfelijke eigenschappen van seksuele selectie, zou er geen natuurlijke selectie bestaan. Alleen functionele, succesvolle varianten van erfelijke eigenschappen verspreiden zich in de genenpool van de populatie. Seksuele selectie de werkelijke ‘motor’ achter natuurlijke selectie. Daarmee zijn menselijke overeenkomsten de schaduw van individuele verschillen. 

 

Het sociale brein verklaart waarom en hoe individuele verschillen ontstaan. Door te laten zien hoe het menselijke brein zich evolutionair heeft ontwikkeld en functioneert laat Het sociale brein het belang zien van onderlinge overeenkomsten en verschillen in de diverse soorten relaties. Daarnaast laten de auteurs zien waaruit de meest essentiele eigenschappen van vrouwen en mannen bestaan en waarom en hoe deze karakteristieken het gevolg zijn van de interactie tussen de genen en de sociale omgeving van de individuele ontwikkeling. Maar dit boek laat, mede aan de hand van individuele verschillen, ook enkele ogenschijnlijk paradoxale keerzijdes van de medaille zien. Want als de mens ultrasociaal is, hoe kunnen dan de individuele, duistere kanten zoals geweld, oorlog, moord, verkrachting en infanticide ontstaan?

 

Verder met: Consistent gedrag