3.12 Taxonomische indeling van de TIMES-modellen

De taxonomische indeling TIMES is opgebouwd uit de evolutionaire adaptaties die specifiek zijn gericht de individuele verschillen tussen vrouwen en mannen in relatie tot hun fitness. Dat levert de volgende opstelling op:

a.    EP deelt met een aantal andere wetenschappen de visie dat het brein is geëvolueerd, bestaande uit een groot aantal gespecialiseerde modules , voor het oplossen van standaard problemen, ofwel dedicated intelligence[1]Naast deze gespecialiseerde modules, beschikt het brein over een aantal algemene of improvisational intelligence modules, ook wel domain-general adaptaties genoemd.

b.    Er wordt een nadrukkelijk een verschil gemaakt tussen vrouwen en mannen[2]. Beide seksen hebben hun eigen taxonomie, gerelateerd aan hun geëvolueerde brein- en sekseverschillen. 

c.     De opstelling is gebaseerd op een evolutionair kader, bestaande uit de universele, soort-specifieke eigenschappen in combinatie met gehypothetiseerde motivatieprofiel en de sociale strategie

d.    Voor de omschrijving van de eigenschappen is gebruik gemaakt van de proximale en ultimate theorie van EP  

e.    Er is uitgegaan van EP, waarbij een aantal verschillende disciplines is betrokken die van belang zijn voor de sekse-gerelateerde motivatieprofielen. De voornaamste daaronder zijn, behalve evolutiepsychologie, a) evolutiebiologie, b) neurologie, c) ontwikkelingspsychologie, d ) cognitieve wetenschap en e) antropologie. 

f.      Er wordt uitgegaan van drie factoren in de indeling die, omwille van de overzichtelijkheid, in een soort ‘steno’, empatiecoalitievorming en hiërarchie zijn genoemd.

g.      In de benadering van de individuele verschillen speelt het handicap-principe een voorname rol waarvan de signalen i.c. de mentale indicatoren van fitness de basis vormen van de sociale strategie

h.    De hypothese houdt in dat het motivatieprofiel als stabiele factor sturing en richting geeft aan de sociale strategie voor het realiseren van de primaire, ultimate fitness doelstelling van het individu

i.      De stabiliteit van het motivatieprofiel en de sociale strategie worden tevens tot uitdrukking gebracht door het risicomijdend en risicozoekend continuüm van life history theory.


 

 

 

 

 


[1] L. Cosmides & J. Tooby, Unraveling the enigma of human intelligence: Evolutionary psychology and the multimodular mind, 2001

[2] R. Lenroot & J. Giedd, Sex differences in the adolescent brain, 2010