4. Hoofdstukken proefschrift

In voorbereiding: Evolutionair-psychologische verklaring van individuele verschillen in besluitvorming; fundamentele motivatie als basis voor sociale strategie. 
Academisch proefschrfit RUG/UMCG 
 1. Inleiding
 2. Uitgangspunten 
 3. Werkhypothesen
 4. Methode
 5. Het model als keten
 6. Chronologisch schema (parents > offspring)
 7. EvoPsy als kader
 8. Hypothese 1
 9. Hypothese 2
 10. Hypothese 3
 11. Hypothese 4
 12. Conclusies
 13. Discussie 

Door naar: 4.1 Inleiding