4.1. Inleiding

Deze thesis heeft als ambitie inzicht te bieden in de wijze waarop individuele verschillen in menselijke besluitvorming kunnen worden verklaard en voorspeld vanuit een evolutionair-psychologisch perspectief. Samenvattend kan worden gesteld dat de evolutie van de mens in de afgelopen 1,8 miljoen jaar grote veranderingen teweeg heeft gebracht in de ontwikkeling van de fysieke en mentale eigenschappen. Het brein, de basis voor individuele verschillen in besluitvorming, heeft een opmerkelijke groei in omvang en complexiteit doorgemaakt. Daardoor is de mens beland in een cognitive niche (Tooby & DeVore (1987). Op basis van onderzoek naar deze veranderingen heeft de evolutiepsychologie (EP) een soort-specifiek model ontwikkeld van menselijke mentale eigenschappen.

In dit proefschrift ligt het accent op de aard en rol van deze mentale eigenschappen, in de EP spreekt men van adaptaties, omdat deze eigenschappen bepalend zijn voor individuele verschillen in besluitvorming. Echter, om die aard en rol te kunnen plaatsen, om het waarom van adaptaties te kunnen doorgronden, lichten we in hoofdstuk 1 het gehele schema toe, inclusief een aantal andere cruciale begrippen uit de EP. In deze inleiding beperken we ons tot het definieren van adaptaties als 'functionele, betrouwbare en efficiënte probleem-oplossende neurologische verbindingen die als een soort voorgeprogrammeerde modules fungeren'. Het zijn dus min of meer gestandaardiseerde mentale oplossingen in de vorm van neurologische ‘communities’ voor de oplossing van problemen waarmee onze voorouders in de afgelopen 1,8 miljoen jaren regelmatig werden geconfronteerd.

Verder met 4.2 Uitgangspunten