2.3 Conclusies

Samenvattend kan op basis van literatuuronderzoek worden geconcludeerd dat:

De uitwerking van dit laatste uitgangspunt vindt plaats in module B langs twee lijnen die op hermeneutische wijze met elkaar vervlochten zijn:

  1. de onderbouwing van de betoogketen op basis van de literatuur
  2. de toetsing van een aantal hypothesen, eveneens op basis van de literatuur om de validiteit van de betooglijn (tussentijds en als geheel) te onderbouwen.

Meer weten? Zie Inleiding