4.7.5 Interactie sociale omgeving

De evoluerende mens werd ultrasociaal, leerde een taal en ontwikkelde tal van andere, unieke eigenschappen. Waarom overkwam dat alleen de mens en geen andere soort? We baseren ons hier in belangrijke mate op de indeling en definities van Barkow, Tooby & Cosmides, 1992; Buss, 2004; Foley, 2016; Gibbons, 2014; Hare et al., 2012; Hawkes, 2013; Potts, 2012; Stringer, 2016 en Tooby & DeVore, 1987. Voor een recent overzicht, zie Burkart et al., 2014; DeFilepe, 2011; Hare, 2017; Holstein & Foley, 2017. 

  1. Groepsvorming
  2. Ultrasocialisering
  3. etc.