4.5.1 Sociale meerwaarde

Ieder mens is zijn hele leven lang afhankelijk van anderen en wil daarom in sociaal opzicht altijd iets betekenen. Wat dat inhoudelijk is, varieert maar het streven naar sociale meerwaarde is universeel. Bij het richting geven aan die meerwaarde fungeert moraliteit als kompas. Het vermogen tot moraliteit is bij de mens en andere primaten aangeboren en wordt vorm gegeven door de cultuur waarin zij of hij opgroeit. Om te komen tot een optimale match tussen individu en sociale omgeving is een verbindend element, een tweezijdig koppelstuk, noodzakelijk i.c. iemands sociale reputatie.

Daar waar mensen keuzes hebben, veilgheid en comfort zijn min of meer randvoorwaardelijk, zal men kiezen voor omgevingen (situaties, plaatsen en ontmoetingen) die maximaal bijdragen aan de sociale i.c. de morele reputatie van de gebruiker[1]. Echter, niet iedereen is hetzelfde – mensen zijn individuen met hun eigen morele waardes, attitudes en daarmee samenhangend hun visie op de omgeving waar ze bij voorkeur verblijven. Dat laatste biedt handvatten om door middel van inrichting van die omgeving gedrag te beinvloeden.

[2].

Van belang zijn daarbij de omgevingsfactoren waar het individu (onbewust) aandacht aan besteedt, zijn sociale omgeving, de Circles of Social Interaction(CoSi).  

[1] Sociale reputatie wordt als volgt gedefinieerd: De sociale reputatie van een individu is een immateriële waarde die (onbewust) is gerelateerd aan de morele, sociale omgevingsfactoren die het beste passen bij het individu en (kunnen) leiden tot samenwerking (Curry et al., Is it good to cooperate? Testing the theory of morality-as-cooperation in 60 societies, 2019; Sperber & Baumgard, Moral reputation: An evolutionary and cognitive perspective, 2012). 

[2] Zie de indeling in de motivatieprofielen A, B en C. (volgt nog)