4.2 Uitgangspunten

Met EP als kader komen ook een aantal uitgangspunten van dit (meta)theoretisch fundament in beeld. Hoewel ook deze uitgangspunten in de verdere hoofdstukken uitvoerig aan bod komen, benoemen we ze hier in compacte vorm omdat ze de opstap vormen naar de hypothesen die in deze thesis de leidraad voor het gehele onderzoek vormen. 

Kortom, tussen het aspecifieke streven van alle leven naar inclusive fitness en het menselijk individu dat besluiten neemt, bevindt zich een keten van mentale processen. EP bestudeert deze keten en focust daarbij, in tegenstelling tot de persoonlijkheidsleer, niet op (sociaal) gedrag als uitkomst, maar op de psychologische mechanismen van het brein die dat uitkomstgedrag aansturen in het kader van afstemming tussen het individu en zijn omgeving. Deze thesis beoogt op basis van evolutiepsychologie (EP) een verklaring te geven voor de ontwikkeling van individuele verschillen in besluitvorming, die op hun beurt bepalend zijn voor de consistentie in stabiel, sociaal gedrag.  Daartoe zijn een aantal werkhypothesen opgesteld. 

Verder met 4.3 Werkhypothesen