4.3 Werkhypothesen

Op basis van de uitgangspunten en praktijkervaringen zijn de volgende werkhypothesen opgesteld: 

1. Individuele verschillen in besluitvorming zijn verklaarbaar op basis van drie adaptaties die de basis vormen van gespecialiseerde fundamentele motivaties voor inclusieve fitness:

a) met succes een relevante (dominante) positie binnen de groep verwerven of volgen,

b) succesvol kunnen samenwerken met ten minste één niet-verwant individu en,

c) met succes vinden en het onderhouden van dyadische relaties.

2. Op basis van dit fundamentele motivatieprofiel is individuele besluitvorming inzake sociaal gedrag niet alleen inzichtelijk, maar ook in hoge mate voorspelbaar. 

3. De ontwikkeling van het fundamentele motivatieprofiel, en de daaruit voortkomende sociale strategie, vindt in de vroege jeugd plaats, gedurende de eerste 24-36 maanden na conceptie, onder invloed van de interactie van de genen met de sociale omgevingsfactoren. 

4. Het is mogelijk om te komen tot een taxonomische indeling van de drie fundamentele motivaties, en de daaruit voortkomende sociale strategieën,

5. Deze taxonomische indeling kan de basis vormen voor praktijk-georiënteerde vormen van wetenschap, zoals bijvoorbeeld privé en zakelijke relatievorming, mentale gezondheid en marketing research.

Verder met 4.4 Methode