2.4 Hypothesen

Op basis van de uitgangspunten van EP als menswetenschappelijk paradigma zijn de volgende (werk)hypothesen opgesteld voor EP als verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming: 

1. Individuele verschillen in besluitvorming zijn verklaarbaar op basis van drie adaptaties die de basis vormen van gespecialiseerde fundamentele motivaties voor inclusieve fitness:

2. Op basis van dit fundamentele motivatieprofiel is individuele besluitvorming inzake sociaal gedrag niet alleen inzichtelijk, maar ook in hoge mate voorspelbaar. 

3. De ontwikkeling van het fundamentele motivatieprofiel, en de daaruit voortkomende sociale strategie, vindt in de vroege jeugd plaats, gedurende de eerste 24-36 maanden na conceptie, onder invloed van de interactie van de genen met de sociale omgevingsfactoren. 

4. Het is mogelijk om te komen tot een taxonomische indeling van de drie fundamentele motivaties, en de daaruit voortkomende sociale strategieën,

5. Deze taxonomische indeling kan de basis vormen voor praktijk-georiënteerde vormen van wetenschap, zoals bijvoorbeeld privé en zakelijke relatievorming, mentale gezondheid en marketing research.

Deze hypothesen worden onderbouwd in module B.

Meer weten? Zie Meta-theoretisch kader