5. Enkele casus

De praktische toepassing van EP als verklaringsmodel heeft recent geleid tot een aantal casus-gebonden publicaties.

                       

Casus: invullen

Meer weten? Zie Inleiding