7.1.5 Maatschappelijke trends

Wie de afgelopen jaren de ontwikkelingen heeft gevolgd, ziet dat er langzaam een maatschappelijke verandering plaatsvindt. Ruwweg kan de verandering in een tweetal stromingen worden ingedeeld. Terwijl een toenemend aantal mensen streeft naar een spreiding van macht en meer samenwerking[1], is een andere groep juist op zoek naar concentratie van macht en sterke leiders. Het zoeken naar richting en inhoud van de sociale ontwikkelingen van menselijk gedrag is niet nieuw. Nieuw is wel dat psychologisch onderzoek naar menselijk gedrag de afgelopen decennia is gebaseerd op snel toenemend inzicht in de functie en werking van het menselijke brein. Dit boek laat aan de hand van deze nieuwe inzichten zien welke mogelijkheden en oplossingen dit biedt voor verschillen in individuele en sociale besluitvormingsprocessen. 

[1] Ross, Guide to the leaderless revolution, 2011 (https://www.youtube.com/watch?v=rMbGSx32rAg)

Meer weten? Zie Vanwaar?