1. EP-verklaringsmodel via sociale strategie

Op basis van de literatuur en de daaruit afgeleide hypothesen die onder Module A zijn toegelicht, is een verklaringsmodel opgesteld voor individuele verschillen in besluitvorming. Leidraad daarin is de ontwikkeling van een sociale strategie door het individu op basis van zijn geprioriteerde fundamentele motivatie.

In schema

Toelichting op de ontwikkkeling van een sociale strategie:

  1. Inleiding sociale strategie
  2. Het autonome brein
  3. Wel of geen karaktertrekken? 

Meer weten? Zie Inleiding