Bijlage x.1 In wording

Het nieuwe epistemologische kader in wording

Het nieuwe epistemologische kader is gebaseerd op een combinatie van de vier fundamentele vragen en een pragmatisch-incrementalistische aanpak: het werkenwijs bouwen van de brug (Quinn), in dit geval van twee kanten. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

  1. Epistemologische bouwblokken
  2. Het werkenderwijs bouwen van de (verklarings)brug
  3. Brug bouwen van twee kanten, een hermeneutisch bouwplan
  4. De rapportage in narratieven.

Meer weten? Zie Nieuw epistemologisch kader