1.1 Inleiding sociale strategie

Ieder individu ontwikkelt onder normale omstandigheden (onbewust) een sociale strategie. Deze strategie is gerelateerd aan haar of zijn fundamentele motivatie en dient primair de fitness van het individu. In deze visie bestaat aldus wat gezien wordt als de persoonlijkheidskenmerken van het individu uit een sociale strategie.

De strategie combineert een zoekfunctie naar de juiste partners met een adverterende signaalfunctie. Aangezien dat laatste aspect in de klassieke psychologie ontbreekt, focussen we hier op dit laatste aspect. De sociale strategie is het zichtbare, het proximale deel van het gedrag van het individu. Het laat het individu eerder zien als een adverteerder die probeert zichzelf te verkopen als partner voor een kortere of langere termijn relatie (Miller, 2000). Daartoe zet het brein het individu aan tot een specifieke, sociale strategie die primair is bedoeld anderen te beïnvloeden. Dit is inclusief een poging om met dit optreden eventuele rivalen te intimideren (Miller, 2000).

Meer weten? Zie EP-verklaringsmodel via soc. strategie