2.1 Inleiding FM

Deze thesis stelt dat de overkoepelende, fundamentele motivatie zorgt voor coherente, consistente besluitvorming van het individu, zowel op korte als op langere termijn in relatie tot inclusieve fitness. Dit is inherent aan de constatering in de traditionele psychologie, dat mensen een stabiel, coherent profiel vertonen. Dit houdt in dat mensen niet per situatie een geheel nieuwe motivatie nastreven of ‘bedenken’: alle besluiten zijn individueel-inhoudelijk overeenkomstig gericht op het ultimate doel van verhoging van de fitness en liggen in elkaars verlengde. Afhankelijk van het life history traject van het individu, kan dit enerzijds resulteren in continu te hard autorijden of het nastreven van een universitaire graad.
Fundamentele motivatie speelt een belangrijke rol in gedrag .
Gedrag is in essentie een onbewuste reactie op besluitvorming van en sturing door het brein (Enc. Britannica, 2020; Gollwitzer & Oettingen, 2015; Heckhausen, 2000; Neel, Kenrick, White & Neuberg, 2015; Pakdel, 2013; Sacco, 2016). Fundamentele motivatie, een eigenschap waarvan het individu zich niet bewust is, vormt een belangrijk element van individuele verschillen in besluitvorming.

Meer weten? Zie EP als alternatief