2.3 Ontwikkeling FM individu

Hoe ontwikkelt individuele motivatie zich bij de mens? Individuele verschillen staan centraal in geëvolueerde psychologische mechanismen en de daarmee samenhangende functionaliteit van gedrag. Het is duidelijk dat individueel gedrag wordt geselecteerd en dat het individu een stabiel keuzepatroon volgt (Buss & Hawley, 2011, p. ix, x; Buss, 2016; Bernard et al., 2005; Kenrick et al., 2010).
Waar komt dit – overigens onbewuste – keuzepatroon vandaan? Het stabiele keuzepatroon wordt gestuurd door de integratie van het zich ontwikkelende fenotype in combinatie met zijn fundamentele motivatie. Deze combinatie vormt het overkoepelende mechanisme van stabiel gedrag.
Het besluitvormingsmodel van het fenotype ontwikkelt zich vanaf het moment van conceptie en is het gevolg van:
• de recombinatie van zijn ouderlijke genen,
• de invloed van hormonen en voeding van de moeder vanaf de conceptie tot de geboorte,
• de regulering door de Hox-genen, de ‘gereedschapskist’ van de ontwikkeling en
• de interactie van de genen met de sociaal-culturele omgeving waarin het individu terechtkomt.
Bovendien bepaalt de combinatie van factoren tevens de plaats die het individu op het fast-slow continuüm van het life history spectrum zal innemen (Del Guidici & Belsky, 2010). Vooropgesteld wordt dat de mens behoort tot de slow soort die zich richt op het verwekken van een beperkt aantal nakomelingen. De mens is een soort die functioneert op basis van een lange termijnstrategie en in de ondersteuning van zijn nakomelingen, zijn persoonlijke relaties en vriendschappen veel tijd, moeite en aandacht besteedt.
 

Meer weten? Zie EP als alternatief