1.3 Circle of social interaction

Circles of Social Interaction (CoSI) zijn de verschillende sociale omgevingen waarin de mens functioneert in relatie tot zijn fitness. De sociale omgeving waarin de mens zich goed, veilig en prettig voelt, moet voldoen aan de individuele criteria van zijn behoefte aan de voorwaarden zoals die zijn geëvolueerd in de groepsvorming tijdens het Pleistoceen.

    

Meer weten? Zie Taxonomie van het motivatieprofiel