2.1 Het kleine verschil, de grote gevolgen

Mannen nemen in het algemeen meer en hogere risico’s dan vrouwen (Charness & Gneezy, 2011; Ellis et al., 2012; Wilson & Daly, 1984). De oorzaak hiervan moet worden gezocht in seksuele selectie. De interactie tussen de genen en de omgevingsfactoren kunnen aanleiding zijn waarom het individu opteert voor een korte termijnstrategie in plaats van een lange termijnstrategie. Met andere woorden, het individu heeft (te) weinig vertrouwen in zijn kansen op lange termijn voor het verwerven van een partner en resources (Ellis et al., 2009; King et al., 2009). In wezen zijn approach en avoidance (in de taxonomie vertaald als respectievelijk Risicozoekend en Risicomijdend) elkaars covariantie. De twee benaderingen zijn een consequentie van de life history (King et al., 2009). De twee varianten bestaan, bezien door een evolutionaire bril, omdat het niet mogelijk is dat een individu zich optimaal ontwikkelt voor de verschillende variaties die in een bepaalde omgeving kunnen voorkomen (Nettle, 2011). Voor een individu met risico zoekend gedrag is het evolutionair een voordeel omdat dit op korte termijn positief voor zijn fitness kan werken. Een individu met een risicomijdend gedrag is bereid moeite, tijd en energie te investeren voor lange termijn ten faveure van zijn fitness.

Meer weten? Zie Verschil mannen- en vrouwenbrein