7.1.2 Over dit boek

Het voorgaande levert een wonderlijk boek op. Het boek beschrijft een soort die niet alleen ongebruikelijk veel interesse heeft in zijn herkomst en functioneren. Het is ook een beschrijving van een soort die zichzelf in veel opzichten overschat en nog steeds van de premisse uitgaat dat de mens superieur is aan de andere soorten. Het is een soort die gelooft in dingen die niet bestaan en dingen ontkent die wel bestaan. Het is ook een soort die zijn universele overeenkomsten ontkent. Zo hebben we een wondere wereld gecreëerd waarin vrijwel niets is wat het lijkt.

Natuurlijk is al deze kennis ergens begonnen en moet telkens worden herzien omdat nieuwe inzichten ontstaan. Al duizenden jaren wordt door filosofen, theologen en wetenschappers veel gespeculeerd, onderzocht en getheoretiseerd. Talloze pseudo-oplossingen passeerden de revue. Al eeuwen is geprobeerd ons gedrag te verklaren vanuit onze motivatie om te overleven – of te hopen op een bestaan in het hiernamaals. Maar overleving is vanuit de evolutie uitsluitend belangrijk als de reproductieve taak van het individu nog niet is volbracht.[1] Dit boek zet dit misverstand recht. Het laat zien waarom en hoe het gedrag van zowel individuele vrouwen als mannen moet worden begrepen, uitgelegd en voorspeld aan de hand van seksuele selectie. Pas als we kijken naar seksuele selectie, valt alles op zijn plaats. De enige conclusie is dat tot nu toe op de verkeerde plaats wordt gezocht: de zin van het leven is reproductie. Wie er meer van wil maken, moet en er zelf een ‘inhoudelijke zin’ aan toevoegen. Daarbij komt de functie van het brein als advertentiemedium bij uitstek van pas; met zaken als moraliteit maken we ons aantrekkelijk als samenwerkingspartner, niet alleen o seksueel gebied, maar ook in brede zin.

Natuurlijk is het niet zo dat dit boek probeert alle bestaande overtuigingen omver te werpen – als dat al zou kunnen. Iedere samenleving ontwikkelt een aantal morele en sociale ‘spelregels’, een vorm van cohesie die door het gros van die samenleving wordt gevolgd. Toch valt er winst te halen uit het nadenken over de samenleving die we hebben opgebouwd en die af en toe op een aantal punten herziening kan gebruiken. We zullen er een aantal noemen.

Wat dit boek extra ongebruikelijk maakt, is dat het de eerste wetenschappelijk onderbouwde theorie bevat over individuele verschillen in besluitvorming. Inclusief de impact daarvan op ons individuele en maatschappelijke gedrag. Als gevolg van de biologische verschillen tussen de vrouw en de man, worden tegelijk de psychologische overeenkomsten, maar ook de verschillen tussen beide seksen afgebakend.
Al duizenden jaren wordt, zeker in onze westerse wereld, gejaagd op het antwoord op de vraag: Wat is de zin van het leven? Maar het enige antwoord op de vraag naar het waarom van de zin van het menselijke bestaan is seksuele reproductie. Dit is niet de oplossing die onderzoekers eeuwenlang voor ogen stond. En evenmin de oplossing die de meeste mensen graag horen…


Meer weten? Zie Vanwaar[1] Leda Cosmides & John Tooby, Evolutionary psychology: New perspectives on cognition and motivation, 2013