7.3.1 Natuurlijke selectie

Onder natuurlijke selectie verstaat men het verschijnsel dat bepaalde levende wezens (organismen) uit een bepaalde groep beter in hun omgeving passen, dat wil zeggen: meer kans hebben om te zorgen voor overlevende nakomelingen dan minder goed aangepaste organismen (Wikipedia). 

Meer weten? Zie Verlichting of verblinding?