7.7.2 Verschillen tussen mannen en vrouwen

Hier komt eerst een toelichting op het verschil tussen het vrouwen- en mannenbrein. Ook laten we zien hoe het komt dat de communicatie tussen vrouwen en mannen bij de verschillende profielen relatief makkelijk is en voor sommigen vrijwel ondoenlijk. Daarna gaan we in op de vraag welk profiel bij de lezer past waarbij we, zoals eerder aangegeven, het profiel van de vrouwen en de mannen gescheiden houden. Tenslotte laten we zien waar de verschillende profielen zich bevinden in een inzichtelijke verdeling, de zogenoemde TIMES taxonomie die door ons is ontwikkeld.

Zie vooralsnog: 3.ToelichtingTimes-modellen

Meer weten? Nieuwe psychologie, andere toepassingen