7.2.1.3 Tussentijdse conclusies

Samenvattend kan worden gesteld, als we ervan uitgaan dat het werkzame principe bij evolutionaire ontwikkeling adaptatie is, dat:

  1. Er sprake is geweest van een samenspel van vele factoren die de aard van die adaptaties heeft bepaald
  2. Het resultaat van al die adaptaties een unieke, cognitieve en ultrasociale soort is: de Homo sapiens sapiens (Tooby & Cosmides, 1990);
  3. De meest significant adaptatie in dit kader waarschijnlijk de toename van het hominide brein is geweest van ca. 400 cm3 tot een gemiddelde van ca. 1350 cm3 vanaf ongeveer 500.000 jaar geleden;
  4. Die adaptatie van het brein het neuropsychologisch kader vormt voor de verdere ontwikkeling tot de moderne mens en daarmee de basis vormt voor de verklaring van individuele verschillen in besluitvorming, zoals nader wordt uitgewerkt in 1.2 Het hedendaagse-functionele kader.

Meer weten? Zie Evolutionair historisch kader