7a. Narratieve verslaglegging

Hoewel evolutiepsychologie het meest volledige kader biedt om menselijk gedrag te bestuderen, is zij zelf als wetenschapsfilosofische stroming nog volop in ontwikkeling. Hier vullen we deze omissie aan met behulp van de toepassing van de vier vragen op de meest essentiele stappen in het Indiv.verschillen --> VUCA/Indiv.verschillen in besluitvorming. In de bijlagen is, ter completering en contrastering, de klassieke narratieve ordening naar historie en huidige betekenis opgenomen.

  1. Uitwerking: Indiv.verschillen verklaard op basis van de 4 fundamentele vragen
  2. Bijlagen A
  3. Bijlagen B
  4. Restjes teksten.

Meer weten? Zie Inleiding