Uitgangspunten op basis van de historische lijn

Uitgangspunten om individuele verschillen in besluitvorming te kunnen duiden op basis van de historische lijn zijn:

  1. Adaptatie, een geëvolueerde, universele, erfelijke, soort-specifieke eigenschap van een soort waardoor de overlevings- en reproductiekansen van het individu in een specifieke omgeving toenemen, vormen het kernprincipe bij evolutionaire ontwikkeling
  2. In de loop der geschiedenis is sprake geweest van een samenspel van vele factoren die de aard van die adaptaties heeft bepaald
  3. Het resultaat van dat samenspel is onder andere het ontstaan van een unieke, cognitieve en ultrasociale soort: de Homo sapiens sapiens (Tooby & Cosmides, 1990)
  4. Binnen die soort is de meest significant adaptatie de toename van het hominide brein van ca. 400 cm3 tot een gemiddelde van ca. 1350 cm3
  5. Dit hominide brein vormt het neuropsychologische kader waarbinnen individuele verschillen in besluitvorming hun hedendaagse vorm hebben gekregen, zoals nader wordt uitgewerkt in 1.2 Het hedendaagse-functionalistische kader.

Meer weten? Zie Restjes teksten