7.3 Bijlage B: Uitgangspunten op basis van de functionalis

Om de uitgangspunten van de (hedendaags)functionalistische visie op gedrag te begrijpen, en daarmee de functionaliteit van individuele verschillen in besluitvorming op soortniveau te kunnen duiden, is het van belang een onderscheid te maken tussen adaptaties en veldkrachten:

Deze wisselwerking tussen veldkrachten en adaptaties heeft een aantal specifieke kenmerken, die hier als uitgangpunten dienen om individuele verschillen in besluitvorming te kunnen duiden, zoals:

  1. De basisprincipes van het huidige menselijke brein
  2. EP en de moderne maatschappij
  3. Seks-brein-gedrag
  4. Nieuwe visie op motivatie
  5. Trias: motivatie-strategie-gedrag
  6. Life history perspective 

Meer weten? Zie Narratieve kader