7.2 Bijlagen

In deze bijlagen is de klassieke ordening naar historie en huidige betekenis opgenomen die tevens de verantwoording vormt voor de hieronder weergegeven conclusies, die op hun beurt de uitgangspunten vormen voor het beantwoorden van de fundamentele vragen over individuele verschillen in besluitvorming.

  1. Het evolutionair historisch kader
  2. Het hedendaags-functionalistisch kader

Meer weten? Zie Narratieve kader