7.1.2.2 Sociale strategie als vormgever van gedrag

Om de fundamentele motivationele orientatie als mentaal fenomeen tot uiting te laten komen in sociale relaties, moet het individu als het ware een vertaalslag maken naar concreet handelen. Door gedrag draagt dit specifieke individu aldus optimaal bij aan inclusive finess. Omdat de bedoeling van gedrag primair ligt in het beinvloeden van anderen, spreekt de EP in dit kader van een sociale strategie. Een sociale strategie is een keuzepatroon voor gedrag, waarmee het betreffende individu onbewust: 

Meer concreet gaat het om een voor het betreffende individu kenmerkend keuzepatroon dat diens communicatieproces, bestaande uit onbewuste signalen die de 'waarde' van het individu als partner zichtbaar maken, aanstuurt. Aangezien die signalen aan de waarde van het indiviu refereren, is sprake van 'signalen van kostbaarheid'. Om de echtheid daarvan te garanderen, investeert het indivu zoveel mogelijk in deze signalen en spreekt men daarom in de EP van kostbare signalen (costly signals). Soms is de investering die hiermee gemeoeid is zo hoog dat sprake is van een 'handicap principle' (Zahavi, 1975).

Meer weten? Zie Hoe werkt IVBV