7.1.2.3 Verborgen brein

De aandacht van de mens in het kader van zijn sociale strategie is primair gericht op zijn interactie met anderen; het gaat immers altijd, zij het onbewust, om selecteren en adverteren.

In dit communicatieve proces maakt de mens slim gebruik van de dubbelfunctie van zijn brein.

Kortom, in termen van besluitvorming moet het individu zich onderscheiden van anderen en het gebruikt daarvoor primair zijn of haar brein. Maar omdat het brein zelf onzichtbaar is en functioneert, komt de eigenheid van het individu, het duidelijkst tot uiting in de manier waarop hij of zij zich onderscheid van anderen in termen van verschillen in besluitvorming, vooral als die betrekking hebben op costly signals. 

Meer weten? Zie Hoe werkt IVBV