7.1.3 Ontstaan IVBV

De ontstaansgeschiedenis van IVBV is alsvolgt..

Tijdens de evolutie van de soort HS is ten gevolge van de zogenaamde cognitieve niche (1.1.2) een drietal fundamentele adaptaties geëvolueerd tot fundamentele motieven, die ieder afzonderlijk implicaties hebben voor individueel gedrag (Griskevicius & Kenrick, 2013; Heckhausen, 2000; Neel et al., 2016; Rich Harris, 2011; Schaller et al., 2017). Dat geldt in vergaande mate ook voor individuele verschillen in besluitvorming omdat hierbij onderwerp en proces vergaand samenhangen conform 'vorm volgt functie'.  

Meer weten? Zie Uitwerking IVBV