7.1.4 Verwerving IVBV

Het huidige individu verwerft zijn of haar IVBV als volgt...

De ontwikkeling van de mens als individuele beslisser met onderscheidende kenmerken plaatst de EP in de periode tussen conceptie en de eerste 3-4 jaar na de geboorte. In deze periode vindt de belangrijkste ontwikkeling van fundamentele motivatie plaats en wordt daarmee de basis gelegd voor individuele verschillen in besluitvorming.  (Baron-Cohen, 2003, 2005, 2007; Caspi, 2000; Del Guidici & Belsky, 2010; Lewis, 2005; Rich Harris, 2009, 2011). De eerste twee jaar staan in het teken van binding met een primaire verzorger, maar daarna wordt het socialiseringsproces buiten het familieverband belangrijker dan de invloed van de ouders (Rich Harris, 2009, 2011). Tijdens het socialiseringsproces in de groep, maken kinderen buiten familieverband kennis met de cultuur - het gedrag, de vaardigheden en de attitudes – met het gedrag van hun seksegenoten. Tijdens het socialiseringsproces leert het individu zijn of haar sociale strategie optimaal in te zetten. Langzamerhand probeert het kind (onbewust) zijn eigen, sociale niche te creëren met het bijbehorende individuele patroon van besluitvorming. Die besluitvorming is aanvankelijk nog flexibel omdat het kind zich moet of wil conformeren aan de ‘ingroup’ waartoe het behoort, maar anderzijds bestaat er de behoefte zich te onderscheiden.

Meer weten? Zie Uitwerking IVBV