2.2.2. Het onderwerp

Beantwoording van de Vier Vragen leiden tot een diepgaand inzicht in de huidige eigenschappen van de soort. Die eigenschappen kunnen in principe van alles zijn, maar binnen de evolutiepsychologie draait het vooral om adaptaties in sociale zin. We lichten beide aspecten kort toe.

Kortom, methodisch gezien draait het in dit proefschrift vooral om de toepassing van de vier fundamentele vragen op een interactieve keten van vooral sociale adaptaties. Het leidmotief van dit proefschrift is dan ook de vraag hoe de tussenliggende adaptaties hebben gezorgd voor de functionele ontwikkelingen en transities die op hun beurt weer hebben geleid tot de huidige Homo sapiens in het algemeen en tot individuele verschillen in besluitvorming in het bijzonder.

Meer weten? Zie Operationalisatie