2.2.3 Literatuur & Praktijk

Aangezien de geschiedenis zich niet empirisch laat herhalen, kent evolutiepsychologie onvermijdelijk een sterk rationalistische inslag; men gaat uit van een 'beredeneerde werkelijkheid'. Onder andere om te voldoen aan de pragmatische eis om te komen tot een maatschappelijke bijdrage werd de via literatuurstudie opgedane kennis ingezet in een aantal praktijkcasus. Dit resulteerde in zogenaamde Action Research: praktijkgericht onderzoek waarbij betrokkenen mede-onderzoekers zijn. Zo werden in samenwerking met diverse groepen ondernemers projecten uitgevoerd ter verbetering van de praktijk, die dan vervolgens weer leidden tot het vergroten van kennis en inzicht in het proces (zie Module E). 

Meer weten? Zie Operationalisatie