Welkom in de onderzoeksELO-Evolutiepsychologie

Jan Guus Waldorp & Harry van de Wiel doen momenteel (in het kader van een Ph.D-thesis in het UMCG) onderzoek naar: Individuele verschillen in besluitvorming, verklaard vanuit het seksuele selectie-perspectief. Gezien de aard van het vraagstuk en de stand van zaken in het veld is gekozen voor een pragmatische insteek: er wordt gestreefd naar verheldering van bestaande kennisconcepten over besluitvorming om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren en op die manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.  

                                            

Aan de orde komen:


A. De inleiding

B. Het verklaringsmodel

C. De resultaten in de vorm van hypothesen

D. Een kritische beschouwing van veelgebruikte modellen aan de hand van The Big Five

E. Toepassingen (TIMES)

F. Algehele discussie