Welkom in de onderzoeksELO-Evolutiepsychologie

Jan Guus Waldorp & Harry van de Wiel doen momenteel (in het kader van een Ph.D-thesis in het UMCG) onderzoek naar: Individuele verschillen in besluitvorming, verklaard vanuit seksuele selectie. Meer concreet gaat het om het inzichtelijk maken van besluitvorming waarmee men zich als persoon kenmerkend onderscheidt van anderen, oftewel Kenmerkend Keuzegedrag (KK)Gezien de aard van het vraagstuk en de stand van zaken in het veld is gekozen voor een pragmatische insteek. Het streven is om door middel van verheldering van bestaande kennisconcepten het proces van individuele en collectieve besluitvorming te verbeteren om daarmee een maatschappelijke bijdrage te leveren.

                                       

Aan de orde komen:

A. Inleiding & Methode

B. Het verklaringsmodel

C. Resultaten in de vorm van hypothesen

D. Een kritische beschouwing van veelgebruikte modellen aan de hand van The Big Five

E. Toepassingen: Sociale meerwaarde, TIMES etc.

F. Algehele discussie