Welkom in de ELO-Evolutiepsychologie

Evolutiepsychologie (EP) is een metatheorie over de mens dat wil zeggen dat EP niet alleen fungeert als theoretisch verklaringsmodel voor gedrag, maar ook als metatheoretisch kader voor de sociale wetenschappen als geheel.

   

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de EP als metatheorie

B. U verdiept zich in de EP als theoretisch verklaringsmodel

C. U vervult de rol van (toegepast) evolutiepsycholoog

D. U plaats dit alles in een overkoepelend kader: de discussie en suggesties voor vervolg.