Inleiding

In deze module staan de aanleiding, de legitimatie, het doel, de onderzoeksstrategie en opbouw van het onderzoek centraal. Daarnaast wordt hier ingegaan op een door ons aangepaste versie van 'de vier fundamentele vragen van Tinbergen' als epistemologisch kader en daarmee als methodische verantwoording. Omdat dit kader (deels) een eigen begrippenapparaat en terminologie hanteert, zijn tevens een Managementsamenvatting, een Casus ter illustratie en een Glossarium toegevoegd.
  1. Aanleiding, legitimatie, etc.
  2. Methode
  3. Managementsamenvatting
  4. Casus ter illustratie
  5. Glossarium

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie