Inleiding

Legitimatie, doel, stragie en opbouw van het onderzoek
 
In deze module staan de legitimatie, de doelstellingen, de opbouw en de toelichting op het evolutie-psychologisch epistemologisch onderzoekskader centraal. Daarmee is gekozen voor een functionalistische insteek. Omdat de evolutiepsychologie (EP) deels een eigen begrippenapparaat en terminologie hanteert, zijn tevens een casus ter illustratie en een glossarium toegevoegd. 
  1. Legitimatie, doel, strategie en opbouw van het onderzoek
  2. Toelichting op EP als (nieuw) epistemologisch kader
  3. Casus ter illustratie: Back to the future
  4. Glossarium

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie