Inleiding

Inleiding
 
                               
In deze module staan de legitimatie, het doel, de opbouw en de toelichting op het evolutie-psychologisch perspectief als epistemologisch onderzoekskader centraal. Daarmee is gekozen voor een functionalistische insteek, zoals verwoord in en via een managementsamenvatting. Omdat de evolutiepsychologie (EP) deels een eigen begrippenapparaat en terminologie hanteert, zijn tevens een casus ter illustratie en een glossarium toegevoegd. 
  1. Legitimatie, doel, strategie en opbouw van het onderzoek
  2. Toelichting op EP als (nieuw) epistemologisch kader
  3. Managementsamenvatting
  4. Casus ter illustratie: Back to the future
  5. Glossarium

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie