Inleiding

In deze module staan de aanleiding, de legitimatie, het doel, de onderzoeksstrategie en opbouw van het onderzoek centraal. Daarnaast wordt hier ingegaan op een door ons aangepaste versie van 'de vier fundamentele vragen van Tinbergen' als methodologisch kader. Omdat dit kader (deels) een eigen begrippenapparaat en terminologie hanteert, zijn tevens een Managementsamenvatting, een Casus ter illustratie en een Glossarium toegevoegd.
  1. Aanleiding, legitimatie, etc.
  2. Methode
  3. Managementsamenvatting
  4. Casus ter illustratie
  5. Glossarium.

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie