Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van marketing op basis van evolutiepsychologie volgens de regels van het vak.  

Hoe doe ik dat? 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifieke werkvormen
  3. U werkt met bedrijfsrollen
  4. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen.