Inleiding

Een tentatief verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming, beschreven vanuit een evolutiepsychologisch perspectief

Op basis van literatuuronderzoek en strategische argumenten is gekozen voor een epistemologisch kader (zie A.2.3 Nieuwe kader) waarin de brug van twee kanten werkenderwijs, en heen en weer pendelend wordt gebouwd. Zowel seksuele selectie als individuele verschillen in besluitvorming vormen hierbij het vertrekpunten voor een functionalistische beschrijving aan de hand van (het beantwoorden van) de volgende vier vragen: 

Hoewel het hermeneutisch heen en weer pendelen een vruchtbare aanpak is om complexe problematiek te duiden, laat het zich lastig lineair beschrijven. Aangezien de VUCA-leefomgeving (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) van de mens zowel het start- als eindpunt is, is de hier gekozen volgorde willekeurig. Er is hier gekozen om beide richtingsroutes te bewandelen, althans in beknopte termen i.c. alinea's en steekwoorden.

Aangezien de primaire onderzoeksvraag is gericht op het verklaren van (hedendaagse) individuele verschillen in besluitvorming, is ervoor gekozen om dit 'onderwerp' als vertrekpunt voor de meer complete en uitvoerige verslaglegging te kiezen, waarbij de vier fundamentele vragen als een soort iteratieve methode fungeren. Achtereenvolgens komen hier aan de orde:

  1. Vertrekpunt 1 in alinea's: Van seks.reproductie naar nu
  2. Vertrekpunt 1 in steekwoorden: Van seksuele reproductie naar nu
  3. Vertrekpunt 2 in steekwoorden: Van Individuele verschillen in belsuitvorming naar verre verleden
  4. Vertrekpunt 2 in alinea's: van Individuele verschillen in besluitvorming naar verre verleden (NOG INVULLEN)
  5. Pro Memori: de vier fundamentele vragen
  6. Pro memori: Het overzichtsmodel in schema
  7. Narratieve verslaglegging.

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie