Inleiding

Een evolutiepsychologisch verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming

Op basis van literatuuronderzoek wordt gepostuleerd dat: 

Om dat nieuwe inhoudelijke verklaringsmodel:

kortom vorm te geven (conform het epistemologische kader zoals beschreven in Module A 2.7) worden hier achtereenvolgens toegelicht:

  1. De ultimate waarom-vraag: vanwaar de noodzaak voor een nieuw verklaringsmodel?
  2. De proximale hoe-vraag: wat is het wezenlijke verschil (met het oude verklaringsmodel)?
  3. De fylogenetische ontwikkelingsvraag: wat is de historie van dit nieuwe verklaringsmodel? 
  4. De ontogenenetische ontwikkelingsvraag: hoe is dit nieuwe verklaringsmodel binnen dit onderzoek ontstaan? 
  5. De mechanistische vraag: hoe werkt het nieuwe verklaringsmodel?
  6. De adaptieve belang-vraag: hoe draagt het nieuwe verklaringsmodel bij aan de 'fitness' van de toepassingen?
  7. Het nieuwe verklaringsmodel in woord en beeld, incl. schema's
  8. Narratieven per conceptuele schakel.

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie