Inleiding

EP is een meta-theorie over gedrag dat wil zeggen dat EP niet alleen fungeert als theoretisch verklaringsmodel voor gedrag, maar ook als wetenschapsfilosofisch kader om dat gedrag te bestuderen. In deze module staat EP als verklaringsmodel voor gedrag centraal op basis van de methodologische regels van het vak (zoals gedefinieerd in Module A).  

 We hebben nu de stap gemaakt van metatheorie (de grote lijn) naar theorie: via sociale strategie moet de genuanceerde lijn worden uitgelegd: hoe komt een INDIVIDU tot besluitvorming binnen een bepaalde context. ( hele stuk over zelfdomesticatie etc???)

Hoe doe ik dat?
  1. U gebruikt het nieuwe evolutie-psychologische verkaringsmodel
  2. U hanteert de EP-benadering ter vervanging van de (klassieke) persoonlijkheidsleer
  3. U verdiept zich in de bijbehorende methode

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie