Inleiding EP-toepassingen

In dit deel van het proefschrfit staat een praktijktoepassing op basis van de vierde hypothese centraal: Het is mogelijk om te komen tot een taxonomische indeling van de drie fundamentele motivaties en de daaruit voortkomende sociale strategieën. Dit deel bouwt voort op de eerder geschetste theorie, waarin een toelichting werd gegeven op het ontstaan en de functie van individuele verschillen in besluitvorming en wat we het fundamentele motivatieprofiel hebben genoemd.

Daarbij werd ervan uitgegaan dat het traditionele begrip persoonlijkheid om de genoemde redenen wellicht aan revisie toe is. Ook werd duidelijk dat ieder individu onbewust probeert anderen te beïnvloeden. Daarbij is het individu wel afhankelijk van zijn motivatieprofiel dat standaard één van de drie verschillende sociale strategieën hanteert: een empathische, een samenwerkende of een hiërarchische strategie. In het navolgende onderdeel wordt een toelichting gegeven op het ontwikkelde model voor het bepalen van het motivatieprofiel. Daartoe komen aan de orde:

  1. De taxonomie van het motivatieprofiel
  2. Het verschil tussen het vrouwen- en mannenbrein
  3. Toelichting op de TIMES-modellen
  4. Conclusies
  5. Enkele casus
  6. EP toegankelijk gemaakt voor een breed publiek
  7. KLIK; de nieuwe psychologie

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie