Inleiding

In dit deel van het proefschrift staat een praktijktoepassing op basis van de vierde hypothese centraal: het is mogelijk om te komen tot een taxonomische indeling van de drie fundamentele motivaties en de daaruit voortkomende sociale strategieën en KK. Dit deel bouwt voort op de eerder geschetste theorie, waarin een toelichting werd gegeven op het ontstaan en de functie van individuele verschillen in besluitvorming en wat we het fundamentele motivatieprofiel hebben genoemd.

Daarbij werd ervan uitgegaan dat het traditionele begrip persoonlijkheid om de genoemde redenen wellicht aan revisie toe is. Ook werd duidelijk dat ieder individu onbewust probeert anderen te beïnvloeden. Daarbij is het individu wel afhankelijk van zijn motivatieprofiel dat standaard één van de drie verschillende sociale strategieën hanteert: een empathische, een samenwerkende of een hiërarchische strategie. In het navolgende onderdeel wordt een toelichting gegeven op het door ons ontwikkelde idee om op basis van sociale meerwaarde te komen tot een nieuwe visie op het begrip persoonlijkheidsleer. We doen dat aan de hand van het universele managementsysteem voor dienstverlening (USM-portal.com).                   

                                                    

Daartoe komen hier aan de orde:

  1. Denkwijze: Sociale meerwaarde als innerlijk kompas
  2. Modelleringswijze: Wetenschappelijke conceptualisatie
  3. Werkwijze: MindLogyx-Methode
  4. Ondersteuningswijze: Enkele casus ter illustratie
  5. Beheerwijze: extern zie Mindlogyx.com

Meer weten? Zie ELO-Evolutiepsychologie

Nog meer weten? Zie Verdieping van deze concepten; zie Module B.