4.7 Het gehele ketenproces

In dit hoofdstuk staat de onder Methode als 'voorliggend' bestempelde vraag centraal: Hoe ziet het gehele keten proces eruit en welke mechanismen kan men daarin als schakels onderscheiden. Daartoe komen achtereenvolgens alle door ons veronderstelde elementen uit de in 4.5 beschreven keten aan de orde, in volgorde van het schema zoals afgebeeld in 4.6. Doch alvorens daartoe over te gaan, staan we eerst even stil bij EP als metatheoretisch kader.

 1. EP als metatheorisch kader
 2. Seksuele reproductie 
 3. Erfelijke eigenschappen (nog invullen)
 4. Variatie
 5. Interactie met sociale omgeving
 6. Individuele verschillen.
 7. Wederzijdse seksuele partnerkeuze
 8. Genetische mutation load
 9. Mentale fitness indicatoren
 10. Het menselijk brein
 11. Drie fundamentele sociale adaptaties
 12. Paarvorming, coalitievorming en hiërarchische positionering 
 13. Kritische periode
 14. Prioritering van 1 fundamentele adaptatie
 15. Patroon van waardebepaling
 16. Motivatieprofiel 
 17. Sociale strategie
 18. Consistentie
 19. Identiteit &
 20. Ultra-sociaal georiënteerde en toch individuele besluitvorming.