2. Meta-theoretisch kader

Hier staat de EP als nieuw meta-theoretisch of wetenschapsfilosofisch kader centraal. Dit kader bepaalt de methodologie voor het verdere onderzoek naar de EP als verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming. 

Opbouw:  

  1. Waarom een nieuw meta-theoretisch kader?
  2. Het nieuwe kader: een verklaringsketen op soortniveau
  3. De onderbouwing van deze keten met behulp van een literatuurstudie 
  4. De hypothesen voor vervolgonderzoek naar individuele verschillen
  5. Conclusies: het verschil dat het verschil maakt.

Meer weten? Zie Inleiding