6. Breed publiek

De EP als gedachtegoed is lastig toegankelijk omdat het zowel een metatheoretisch kader is voor onderzoek naar, als een theoretisch verklaringskader voor gedrag. Momenteel wordt daarom geschreven aan populair-wetenschappelijke boekpublicatie: KLIK; De Nieuwe Psychologie (zie 7. KLIK). Hier worden eerst een aantal modulaire bouwstenen daarvoor toegelicht:
                       
  1. De evolutie van de mens 
  2. De evolutie van het menselijk brein
  3. De sociale en cognitieve functies van het brein
  4. De rol en functie van adaptaties
  5. De rol en functie van fundamentele adaptaties
  6. De fundamentele motivaties
  7. Het fundamentele motivatieprofiel
  8. Moraliteit en ingroup versus outgroup
  9. Fundamentele motivaties en gedrag

 Meer weten? Zie Inleiding