1.10 EP voor dummies

Door sociale meerwaarde centraal te stellen is als het ware een nieuwe visie ontstaan op de al wat oudere evolutiepsychologie. Omdat die laatste niet voor iedereen bekend is, lichten we een aantal modulaire bouwstenen daarvan hier nog even kort toe. Voor een uitvoerige beschrijving, zie Module A en B. 
 
Aan de orde komen:
  1. De evolutie van de mens 
  2. De evolutie van het menselijk brein
  3. De sociale en cognitieve functies van het brein
  4. De rol en functie van adaptaties
  5. De rol en functie van fundamentele adaptaties
  6. De fundamentele motivaties
  7. Het fundamentele motivatieprofiel
  8. Onbewuste moraliteit en ingroup versus outgroup
  9. Fundamentele motivaties en gedrag

 Meer weten? Zie Sociale meerwaarde