6.6 Fund.motivaties

Volgens de evolutionaire inclusive fitness theorie, is ieder individu onbewust primair gemotiveerd zijn genen, of die van zijn familieleden, door te geven aan volgende generaties. Ieder individu volgt hierbij zijn streven naar reproductief succes, wat ik de fundamentele motivatie heb genoemd . Individuele, fundamentele motivatie ontstaat in de pre- en postnatale fase door de interactie van de genen van het individu met zijn sociale omgeving. Fundamentele motivatie is een, door het ultimate doel van reproductief succes gestuurd en onbewust, proces. De fundamentele motivatie, die is ingebed in de universele, soort-specifieke eigenschappen, geeft sturing aan de sociale strategie van het individu. Het begrip sociale strategie houdt in dat het individu, inherent aan zijn fundamentele motivatie, met behulp van specifieke signalen probeert het gedrag van anderen te beïnvloeden. Daarbij maakt (het brein van) het individu een afweging van de mogelijke opbrengsten in relatie tot de noodzakelijke investeringen in tijd, moeite, energie, financiële inspanning en zijn fundamentele motivatie. Ook wordt in dit hoofdstuk de oorsprong van de drie verschillende motivatieprofielen vanuit de evolutionaire ontwikkeling toegelicht en verklaard. 


Meer weten? Zie Breed publiek