1. De taxonomie van het motivatieprofiel

In dit hoofdstuk wordt de taxonomie van het motivatieprofiel geintyroduceerd in de vorm van het TIMES-model (Taxonomy of Individual Motivation for Evolutionary Strategies). Het individu vertoont een grote mate van consistentie en stabiliteit in zijn gedrag. Het belang om beter inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van consistent en stabiel gedrag is groot, vooral als het gaat om praktische, individuele toepassingen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan beroepskeuze, opleiding, mentale gezondheid, teambuilding, management-begeleiding, marketing, doelgroepbepaling en -segmentatie, mediaselectie, advertising, arts-patiënt relaties en talloze andere mogelijkheden waarbij de mens in een sociale context wordt geplaatst. 

Achtereenvolgens komen hier aan de orde

  1. Moodboards
  2. De attributen
  3. Circle of social interaction
  4. Life History

Meer weten? Zie Inleiding