2.5.1 Waarom nieuw kader?

Binnen de wetenschap in het algemeen vigeren een aantal wetenschapsmodellen of paradigma's die, afhankelijk van de aard van het onderwerp, als dominant epistemologisch kader fungeren (Kuhn). In de literatuur over individuele verschillen in besluitvorming voert het Standaard Sociaal Wetenschapsmodel de boventoon (Tooby & Cosmides). Dit model ziet 'the mind' vooral een algemeen cognitief appaat dat vrijwel geheel door de cultuur is gevormd. De kritiek op dit model is dat het door die eenzijdige focus op cultuur per definitie tekort schiet om bio-psycho-sociale fenomenen, zoals the mind bij uitstek is, te onderzoeken. Dat tekortschieten wordt nog versterkt door het feit dat seksuele selectie, een sleutelconcept binnen de inhoudelijke verklaring (zie 2.1.2.3.6), conceptueel ook tot de evolutiebiologie behoort. Kortom, er is behoefte aan een 'breder' epistemologisch kader dan het standaard sociaalwetenschappelijke model. 

Meer weten? Zie Bijlagen