1.3 Doelstellingen

Op basis van de wetenschappelijke missie en de strategische keuzes werden de volgende doelstellingen voor deze thesis geformuleerd:

  1. Een epistemologisch kader ontwikkelen om de (inhoudelijke) vragen over het onderwerp 'individuele verschillen in besluitvorming' methodisch te kunnen beantwoorden
  2. Een inhoudelijk verklaringsmodel ontwikkelen om seksuele selectie te verbinden met individuele verschillen in besluitvorming
  3. Het hier ontwikkelde evolutie-psychologische verklaringsmodel voor verschillen in individuele besluitvorming wetenschappelijk te omschrijven in empirisch-toetsbare hypothesen
  4. Een aantal casus beschrijven waarin de toepassing van de nieuwe inzichten wordt geïllustreerd aan de hand van marketing-research
  5. Toepassing illustreren in de vorm van de TIMES-profielen (Taxonomic Individual Motivation of Individual social Strategies)
  6. Een kritische beschouwing van veelgebruikte verklaringsmodellen van individuele verschillen in besluitvorming, zoals The Big Five
  7. Het onderzoek en de bevindingen daarvan in een overkoepelend wetenschappelijk kader plaatsen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van maatschappij & wetenschap.

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.