1.5 Opbouw rapp.

Opbouw van de rapportage (thesis)
 
Module A
  1. Legitimatie, doel, strategie en opbouw
  2. Methode
  3. Managementsamenvatting
  4. Casus
  5. Glossarium

Module B

  1. Een evolutiepsychologisch verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming

Module C

  1. De bevindingen van het onderzoek, de resultaten, worden geformuleerd in een viertal empirisch-toetsbare hypothesen

Module D

  1. Kritische beschouwing van bestaande psychologische verklaringsmodellen van individuele verschillen in besluitvorming

Module E

  1. Toepassing een nieuwe taxonomie

 Module F

  1. Algehele discussie, kritische reflectie en suggesties voor vervolgonderzoek.

 

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.