1.1 Moodboards

Het onderzoek naar de voorspelbaarheid van gedrag is begonnen met observaties in openbare gelegenheden in Amsterdam, Londen en New York. Aan de hand van de observaties werd een theorie ontwikkeld en een indeling gemaakt aan de hand van wat een eerste onderzoek opleverde aan mogelijke strategieën. Er werden drie mogelijke fundamentele motivaties ontdekt en als uitgangspunt genomen voor stabiel gedrag. Op basis van deze theorie werd een zogenoemd ‘moodboard’ ontwikkeld, bestaande uit 6 afbeeldingen van vrouwen en 6 afbeeldingen van mannen met daaromheen een aantal attributen, die extended phenotypes worden genoemd (Dawkins, 1982; Luoto, 2018).

   

Deze attributen worden door de eigenaar aan of op het lichaam gedragen of hebben betrekking op, voor de eigenaar, een belangrijke onderscheidende functie in hofmakerij. Ook vervullen de attributen tevens een belangrijke functie in het verschil tussen ingroup en outgroup (Dawkins, 1982; Miller, 2000; Zahavi & Zahavi, 1992). Op basis van de respectievelijke onderzoeken, is een eerste taxonomische indeling ontwikkeld om de verschillen van het motivatieprofiel en de bijbehorende sociale strategie van vrouwen en mannen op een overzichtelijke en logische manier in te delen. Hieronder wordt op de verschillende onderdelen van TIMES een korte toelichting gegeven.

Meer weten? Zie De taxonomie van het motivatieprofiel