3.3.2 Attributen

Vrouwen en mannen kopen attributen als ‘advertenties’ om aan andere te tonen, niet omdat ze per definitie mooi worden gevonden. Integendeel: ze kopen en/of dragen specifieke attributen en voorwerpen die het individu ‘mooi’ vindt omdat deze een indicatie zijn van hun fundamentele motivatieprofiel c.q. hun sociale strategie. Daarmee geeft het individu aan tot welke ingroup zij of hij behoort of wil behoren en waar zij of hij zich (niet) mee wil identificeren. Het gaat bij de attributen dus niet primair (alleen) om hun intrinsieke waarde maar om hun communicatieve waarde. Deze waardes - waarbij de verkoopprijs deel uitmaakt van de communicatieve waarde - worden onbewust gerelateerd aan de fundamentele motivatie. Voor de selectie van de attributen is een visuele database ontwikkeld. Deze attributen worden online in hoog tempo gepresenteerd (1,5 sec.) waaruit respondenten intuïtief een selectie maken op basis van hun afkeerreactie.

               

Meer weten? Zie Hulpmiddelen