7. KLIK; De Nieuwe Psychologie

                                               

Als we de mens willen begrijpen, moeten we weten wat hem drijft. Dat is een oude wet uit de psychologie, maar menselijke motieven begrijpen is nog niet zo simpel. Alle onderzoek en hersenscans ten spijt, lijken we de motieven van de mens en daarmee ook diens gedrag een steeds groter raadsel te worden. Misschien zoeken we op de verkeerde plek of kijken we niet goed. Motieven spelen zich immers af in onze innerlijke wereld en lijken zelfs vrijwel geheel onbewust hun werk te doen. De moderne psychologie wil objectief zijn en richt zich daarom vooral op waarneembare wetmatigheden. Er is dus sprake van een lastig dilemma: ons Verlichtingsdenken werpt een schaduw op onze innerlijke wereld. Gelukkig is er naast licht en donker een soort tussengebied dat penumbra wordt genoemd.

                                            

In dit boek richten we ons via het licht van de evolutieleer bewust op het schaduwpaleis van de motieven die ons drijven. We kijken op de eerste plaats naar onze grove motieven als diersoort en vervolgens op de meer verfijnde individuele motieven van de mens als individu. Voortbouwend op Darwins seksuele selectietheorie schetsen we een geheel nieuwe kijk op de psychologie. In deze visie zien we de mens, diens brein, de keuzes die hij maakt en het daaruit voortkomende gedrag primair als media die bemiddelen tussen de mens en de wereld waarin hij leeft. Wie eenmaal zo leert kijken, kan gedrag opeens opvallend makkelijk doorgronden. 'Je ziet het pas als je het doorhebt', maar dan valt dan ook alles op z'n plek: KLIK!

De wetenschappelijke onderbouwing van dit betoog is tweeledig. In dit boek worden de meeste uitgangspunten onderbouwd met literatuurverwijzingen die voor de leesbaarheid aan ieder hoofdstuk worden vermeld. Het onderliggende betoog, de rationale van de nieuwe psychologie, wordt uitvoerig elders beschreven (Waldorp, proefschrift in wording, RUG)

Aan de orde komen:

  1. Vanwaar een nieuwe psychologie?
  2. Darwins duistere tijden
  3. Verlichting of verblinding?
  4. Licht op duistere plekken
  5. Terug naar Darwins tijd
  6. De nieuwe psychologie in actie
  7. Nieuwe psychologie, andere toepassingen
  8. Misverstanden en en andere speciale onderwerpen
  9. Ja, maar

Meer weten? Zie Inleiding EP-toepassingen